מגורים בניה רוויה ופינוי בינוי

 • השרון, הרצליה

  מיקום: הרצליה היקף: 29 יח"ד לקוח: י.צ.פנלב בע"מ תחילת תכנון: 2015 סטטוס: בבניה 2018 ...

  צפייה בפרוייקט
 • הפודים, רמת גן

  מיקום: רמת גן לקוח: מעוז דניאל בע"מ תחילת תכנון: 2017 סטטוס: תנאים להיתר בניה...

  צפייה בפרוייקט
 • חדרה, תל אביב

  מיקום: תל אביב, רובע 4 היקף: 22 יח"ד לקוח: אוניל בניה בע"מ תחילת תכנון: 2017 סטטוס: תכנון מוקדם...

  צפייה בפרוייקט
 • נחמיה, הרצליה

  מיקום: מרכז העיר הרצליה היקף: 38 יח"ד לקוח: עמידר החדשה תחילת תכנון: 2020 סטטוס: הגשת בקשה להיתר 2020...

  צפייה בפרוייקט
 • דבורה הנביאה, רמת גן

  מיקום: רמת גן היקף: 20 יח"ד לקוח: מעוז דניאל בע"מ תחילת תכנון: 2016 סטטוס: בבניה 2018 ...

  צפייה בפרוייקט
 • שתולים, תל אביב

  מיקום: תל אביב היקף: 11 יח"ד לקוח: חב' מבננים בע"מ תחילת תכנון: 2018 סטטוס: הכנה לדיון בועדה המקומית...

  צפייה בפרוייקט
 • אמיר, רמת גן

  מיקום: רמת גן היקף: 14 יח"ד, בניית מרתף חניה עם מתקן חצי אוטומטי לקוח: אוחנה גרופ בע"מ תחילת...

  צפייה בפרוייקט
 • תרצה, רמת גן

  מיקום: רמת גן היקף: 21 יח"ד לקוח: אנו באנו בע"מ תחילת תכנון: 2016 סטטוס: אושר בועדה המקומית...

  צפייה בפרוייקט
 • תמרי, רמת גן

  מיקום: רמת גן היקף: 28 יח"ד , פתרון חניה אוטומטי מלא לקוח: א.פ.י. הנדסה בע"מ תחילת תכנון: 2016 סטטוס:...

  צפייה בפרוייקט
 • הירדן, רמת גן

  מיקום: רמת גן היקף: 24 יח"ד ומרתף חניה רובוטי לקוח: אר מאיו בע"מ תחילת תכנון: 2015 סטטוס: אכלוס...

  צפייה בפרוייקט
 • צל הגבעה, רמת גן

  מיקום: רמת גן היקף: 24 יח"ד לקוח: פז קבלנים בע"מ תחילת תכנון: 2016 סטטוס: בהקפאה 2017 ...

  צפייה בפרוייקט
 • פרופסור שור, תל אביב

  מיקום: רובע 4, תל אביב היקף: 29 יח"ד לקוח: מעוז דניאל בע"מ תחילת תכנון: 2017 סטטוס: תכנון מוקדם...

  צפייה בפרוייקט
 • המעגל, רמת גן

  מיקום: רמת גן היקף: 36 יח"ד לקוח: אשדר תחילת תכנון: 2019 סטטוס: בקשה להיתר 2020...

  צפייה בפרוייקט
 • פנקס, רמת גן

  מיקום: רמת גן היקף: 18 יח"ד לקוח: RMAIO בע"מ תחילת תכנון: 2016 סטטוס: שיבוץ לדיון בועדה 2018 ...

  צפייה בפרוייקט
 • פנחס, רמת גן

  מיקום: רמת גן היקף: 18 יח"ד, מתקן חניה תת קרקעי חצי אוטומטי לקוח: אוחנה גרופ בע"מ תחילת תכנון:...

  צפייה בפרוייקט
 • סמטת הבאר, רמת גן

  מיקום: רמת גן היקף: 22 יח"ד לקוח: בעלי הקרקע תחילת תכנון: 2018 סטטוס: הפקדה 2018 ...

  צפייה בפרוייקט
 • מלל, רמת גן

  מיקום: רמת גן היקף: 21 יח"ד לקוח: פז קבלנים בע"מ תחילת תכנון: 2016 סטטוס: בהקפאה 2017 ...

  צפייה בפרוייקט
 • מאזה, הרצליה

  מיקום: הרצליה היקף: 42 יח"ד לקוח: רינובו בע"מ תחילת תכנון: 2017 סטטוס: תכנון מוקדם 2017 ...

  צפייה בפרוייקט
 • ויצמן, תל אביב

  מיקום: רובע 4, תל אביב היקף: 30 יח"ד לקוח: בהרי בע"מ תחילת תכנון: 2018 סטטוס: תכנון מוקדם 2018 ...

  צפייה בפרוייקט
 • גולומב, רמת השרון

  מיקום: רמת השרון היקף: 59 יח"ד לקוח: משהב בע"מ תחילת תכנון: 2018 סטטוס: הפקדה 2018 ...

  צפייה בפרוייקט
 • בר אילן #4, רעננה

  מיקום: רעננה היקף: 29 יח"ד לקוח: נ.ו.פ.הנדסה בע"מ תחילת תכנון: 2018 סטטוס: אושר להפקדה בועדה מכינה 2018 ...

  צפייה בפרוייקט
 • בלוך, תל אביב

  מיקום: רובע 4, תל אביב היקף: 17 יח"ד לקוח: ה.ק.ר ייזום נדלן בע"מ תחילת תכנון: 2015 סטטוס: דיון בהתנגדויות...

  צפייה בפרוייקט
 • רוחמה, רמת גן

  מיקום: רמת גן היקף: 17 יח"ד לקוח: ש.סאלם ייזום בע"מ תחילת תכנון: 2017 סטטוס: שיבוץ לדיון בועדה...

  צפייה בפרוייקט